ข่าวกิจกรรมโรงเรียน..

โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย — 9 ก.ย. 2019, 2:17:21

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เลิศล้ำภาษาไทย อาเซียนร่วมใจ ถวายพระพรชัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — 9 ก.ย. 2019, 2:13:48

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว — 9 ก.ย. 2019, 2:06:18

เอแม็ทและซูโดกุ ศรีเมือง ครั้งที่ 4 2562 — 3 ก.ค. 2019, 8:19:45

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ — 1 ก.ค. 2019, 4:34:47

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 — 28 มิ.ย. 2019, 7:56:03

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก — 28 มิ.ย. 2019, 7:53:28

ร่วมกิจกรรม "นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 6" — 28 มิ.ย. 2019, 4:53:00

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2562 — 28 มิ.ย. 2019, 3:25:28

วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี — 28 มิ.ย. 2019, 3:20:24

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 — 28 มิ.ย. 2019, 3:14:20

กิจกรรมใประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2562 — 28 มิ.ย. 2019, 2:54:15

วันสถาปนา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 — 28 มิ.ย. 2019, 2:50:55

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 — 28 มิ.ย. 2019, 2:47:52

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 — 28 มิ.ย. 2019, 2:45:25

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 — 28 มิ.ย. 2019, 2:42:01

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 — 6 เม.ย. 2019, 1:39:22

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 — 3 เม.ย. 2019, 7:54:35

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 — 29 มี.ค. 2019, 2:29:23

บทความไม่มีชื่อ — 13 มี.ค. 2019, 7:32:36

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562 — 13 มี.ค. 2019, 7:17:36

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 2562 — 1 มี.ค. 2019, 13:33:44

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 — 15 ก.พ. 2019, 12:58:57

เกียรติบัตรเข้าร่วม Science - Math Test — 3 ก.พ. 2019, 14:52:33

ประกาศผลสอบ Science - Math Test — 30 ม.ค. 2019, 8:04:06

กิจกรรมวันครู ปี 2562 — 17 ม.ค. 2019, 2:48:17

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม 61 — 17 ม.ค. 2019, 2:43:17

กิจกรรมปีใหม่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 17 ม.ค. 2019, 2:38:32

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายสี "อุ่นไอรัก ศรีเมืองเกมส์" — 29 ธ.ค. 2018, 0:59:57

Merry Christmas 2018 — 29 ธ.ค. 2018, 0:37:02

ค่ายสังคมศึกษา ตามรอยบูรพาจารย์อีสานใต้ — 29 ธ.ค. 2018, 0:32:47

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง — 29 ธ.ค. 2018, 0:28:42

กิจกรรมวันชาติไทย — 12 ธ.ค. 2018, 2:14:05

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ — 12 ธ.ค. 2018, 2:07:06

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี — 12 ธ.ค. 2018, 2:02:14

สอบธรรมสนามหลวง — 12 ธ.ค. 2018, 1:55:59

English Camp 2018 — 20 พ.ย. 2018, 6:04:09

กีฬาคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับสหวิทยาเขต — 20 พ.ย. 2018, 5:58:24

รับนโยบาย สพม.29 สู่โรงเรียน — 20 พ.ย. 2018, 5:53:05

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 20 พ.ย. 2018, 5:49:47

โรงเรียนร่วมงานบุญถวายกฐิน — 5 พ.ย. 2018, 7:02:40

กิจกรรมวันปิยมหาราช — 5 พ.ย. 2018, 6:55:43

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนืองในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร — 19 ต.ค. 2018, 1:45:21

กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ — 19 ต.ค. 2018, 1:40:33

ประกาศผลการแข่งขันศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ 2018 — 10 ก.ย. 2018, 12:44:57

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 — 6 ก.ย. 2018, 2:08:58

ประเมินวิทยฐานะ ครู และบุคลากรทางการศึกษา — 25 ส.ค. 2018, 1:31:33

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี — 25 ส.ค. 2018, 1:24:39

ขอเชิญร่วมการแข่งขันศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ ครั้งที่3 — 21 ส.ค. 2018, 7:46:04

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อำเภอศรีเมืองใหม่ ปี 2561 — 16 ส.ค. 2018, 1:58:55

กิจกรรมวันแม่ วันอาเซียน และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปี 2561 — 16 ส.ค. 2018, 1:54:50

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 — 16 ส.ค. 2018, 1:49:14

พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ — 17 ก.ค. 2018, 3:24:31

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 17 ก.ค. 2018, 3:21:34

กิจกรรมวันต้านสิ่งยาเสพติดโลก — 17 ก.ค. 2018, 3:18:49

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร — 17 ก.ค. 2018, 3:14:39

การอบรมหลักสูตรการนำเสนอสื่อแบบมัลติมีเดียด้วย infographic — 17 ก.ค. 2018, 3:10:18

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 — 16 มิ.ย. 2018, 3:18:43

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียน — 16 มิ.ย. 2018, 3:14:32

การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8 — 30 พ.ค. 2018, 8:21:35

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ — 30 พ.ค. 2018, 8:17:56

การประกาศระเบียบ วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา — 30 พ.ค. 2018, 8:14:20

กิจกรรมเปิดภาคเรียนต้อนรับครูต่างชาติ — 18 พ.ค. 2018, 2:40:10

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1/2561 — 8 พ.ค. 2018, 3:03:11

กิจกรรมค่าย Gifted ปีการศึกษา 2561 — 8 พ.ค. 2018, 3:02:00

ค่ายMEP 2561 Intensive Camp for MEP's Students — 8 พ.ค. 2018, 2:58:06

งานสมโภช 60 ปี ศรีเมืองใหม่ — 8 พ.ค. 2018, 2:55:54

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2561 — 8 พ.ค. 2018, 2:53:15

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 — 8 พ.ค. 2018, 2:50:56

ตารางกิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 — 30 เม.ย. 2018, 14:17:45

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561 — 3 เม.ย. 2018, 3:58:51

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม — 3 เม.ย. 2018, 3:46:09

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 — 30 มี.ค. 2018, 15:52:46

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561 — 29 มี.ค. 2018, 11:35:37

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 — 27 มี.ค. 2018, 10:45:30

กิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 20 มี.ค. 2018, 1:12:13

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 — 15 มี.ค. 2018, 12:43:59

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 — 13 มี.ค. 2018, 5:51:37

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) — 13 มี.ค. 2018, 5:44:42

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 — 3 มี.ค. 2018, 12:48:49

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 — 26 ก.พ. 2018, 3:08:36

รับดอกไม้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2560 — 23 ก.พ. 2018, 1:55:42

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 — 10 ก.พ. 2018, 15:00:30

กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา — 5 ก.พ. 2018, 2:21:29

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16 — 2 ก.พ. 2018, 5:54:12

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 — 25 ม.ค. 2018, 2:45:27

กิจกรรมวันครู ปี 2561 — 18 ม.ค. 2018, 4:15:56

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 16 ม.ค. 2018, 1:51:35

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 8 ม.ค. 2018, 2:52:21

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 — 3 ม.ค. 2018, 3:01:24

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 16 พ.ย. 2017, 0:24:58

กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน — 7 พ.ย. 2017, 14:58:28

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2650 — 24 ต.ค. 2017, 2:23:49

การประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขต 7 — 24 ต.ค. 2017, 2:20:45

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สู่ไทยแลนด์ 4.0 — 24 ต.ค. 2017, 2:17:57

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู — 4 ต.ค. 2017, 19:36:59

ประเมินรางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน — 27 ก.ย. 2017, 0:30:05

พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 13 ก.ย. 2017, 4:28:01

ศึกษาดูงานประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 — 13 ก.ย. 2017, 4:24:56

การติดตามและตรวจเยี่ยม PLC สพม.29 — 1 ก.ย. 2017, 0:48:39

การประเมินสถานศึกษาสู่มาตรฐานมัธยมศึกษาไทย 4.0 — 1 ก.ย. 2017, 0:46:57

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2560 — 1 ก.ย. 2017, 0:44:19

นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม — 28 ส.ค. 2017, 1:57:24

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ — 21 ส.ค. 2017, 2:01:11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ — 18 ส.ค. 2017, 3:00:36

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ — 12 ส.ค. 2017, 0:14:25

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐ — 9 ส.ค. 2017, 14:06:53

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำโรงเรียน — 9 ส.ค. 2017, 14:00:32

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อบรม Google App For Education — 9 ส.ค. 2017, 13:54:04

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — 29 ก.ค. 2017, 3:32:42

กิจกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม — 24 ก.ค. 2017, 3:40:23

กิจกรรมนิทรรศการมหกรรมวิชาการร่วมกับการศึกษานอกระบบ — 24 ก.ค. 2017, 3:36:27

กิจกรรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา — 24 ก.ค. 2017, 3:33:18

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี — 12 ก.ค. 2017, 1:37:37

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา — 12 ก.ค. 2017, 1:33:29

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดพระเกตุ — 3 ก.ค. 2017, 8:40:03

กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดโลก — 28 มิ.ย. 2017, 3:42:36

กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ — 28 มิ.ย. 2017, 3:40:13

กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "โดมอนุสรณ์ 45 ปี ศรีเมืองวิทยาคาร" — 20 มิ.ย. 2017, 1:13:41

กิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกสำหรับผู้เรียน — 20 มิ.ย. 2017, 1:10:00

การอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 สพม.29 — 20 มิ.ย. 2017, 1:06:21

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ — 20 มิ.ย. 2017, 1:01:36

กิจกรรมการอบรม Mobile Application — 20 มิ.ย. 2017, 0:56:25

อบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ — 20 มิ.ย. 2017, 0:51:16

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี พ.ศ. 2560 — 10 มิ.ย. 2017, 8:52:01

กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 45 ปีศรีเมือง — 1 มิ.ย. 2017, 0:29:16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560 — 7 พ.ค. 2017, 14:24:30

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 — 8 เม.ย. 2017, 14:19:34

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 — 3 เม.ย. 2017, 2:41:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560 — 30 มี.ค. 2017, 15:37:48

กิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียน — 17 มี.ค. 2017, 5:28:14

กิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างโดมอนุสรณ์ ศิษย์ปัจจุบัน — 24 ก.พ. 2017, 0:44:26

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ — 24 ก.พ. 2017, 0:33:59

กิจกรรมมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 — 24 ก.พ. 2017, 0:31:20

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร — 14 ก.พ. 2017, 1:39:49

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 — 14 ก.พ. 2017, 1:38:07

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ม.4-ม.6 — 14 ก.พ. 2017, 1:36:17

กิจกรรมลูกเสือ ม.1-ม.3 — 14 ก.พ. 2017, 1:34:15

กิจกรรมยุวกาชาด ม.1-ม.3 — 14 ก.พ. 2017, 1:31:55

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ — 7 ก.พ. 2017, 1:21:49

ประกาศผลสอบ MathContest 2017 — 7 ก.พ. 2017, 1:20:59

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 15 — 3 ก.พ. 2017, 8:50:55

กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 60 — 31 ม.ค. 2017, 1:14:26

การประชุมของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร — 31 ม.ค. 2017, 1:13:43

การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ — 31 ม.ค. 2017, 1:13:10

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อค่ายวิชาการ (O-NET) — 24 ม.ค. 2017, 2:39:02

Teachong Mathematics and Science Towords Thailand 4.0 — 23 ม.ค. 2017, 4:07:06

กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ จัดสอบ N-NET — 23 ม.ค. 2017, 4:00:14

ค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted — 23 ม.ค. 2017, 3:56:56

ติดตามการติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 — 18 ม.ค. 2017, 6:19:51

กิจกรรมวันครูปี 2560 — 16 ม.ค. 2017, 10:45:08

คณะครูโรงเรียนเข้าอบรม Active Leaning — 16 ม.ค. 2017, 10:42:25

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ — 16 ม.ค. 2017, 10:39:29

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์กุดเม็ก — 16 ม.ค. 2017, 10:34:49

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน — 16 ม.ค. 2017, 10:30:15

เรื่อง สพฐ. เข้าประเมินห้องเรียนพิเศษ EP — 16 ม.ค. 2017, 10:24:46

โครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 — 9 ม.ค. 2017, 8:40:10

พิธีเทฐานบัวคอนกรีตหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธสิกขีจักพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต — 9 ม.ค. 2017, 8:39:35

พิธีตักบาตรเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชการที่ 9 — 8 ม.ค. 2017, 9:05:08

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) — 8 ม.ค. 2017, 9:04:22

การแจ้งการเปิด-ปิดการเรียน และสอนชดเชย — 8 ม.ค. 2017, 9:03:45

สอบธรรมศึกษา 59 — 8 ม.ค. 2017, 9:03:10

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 — 8 ม.ค. 2017, 9:02:33

กิจกรรมกีฬาสี ศรีเมืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 — 8 ม.ค. 2017, 9:01:58

งานเลี้ยงรับ - ส่ง บุคลากรทางการศึกษา — 8 ม.ค. 2017, 9:01:20

งานบอลล์การกุศล รำวงย้อยยุคเพื่อการศึกษา 2559 วันที่ 5 ธันวาคม 2559 — 6 ม.ค. 2017, 7:44:44