กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

วันที่โพสต์: 12 ก.ค. 2017, 1:33:29

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดต่างๆ ในอำเภอศรีเมืองใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

<_ดูรูปภาพ_>

7/7/2560