การติดตามและตรวจเยี่ยม PLC สพม.29

วันที่โพสต์: 1 ก.ย. 2017, 0:48:39

การติดตามและตรวจเยี่ยม PLC ของ สพม.29

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

<_ดูรูปภาพ_>

28/8/2560