แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อค่ายวิชาการ (O-NET)

วันที่โพสต์: 24 ม.ค. 2017, 2:39:02

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการติวโอเน็ต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

<<_คลิกที่นี่_>>