กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่โพสต์: 28 มิ.ย. 2019, 2:45:25

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

<_ดูรูปภาพ_>

13/5/2562