กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่โพสต์: 28 มิ.ย. 2017, 3:40:13

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักรพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

<_ดูรูปภาพ_>

27/6/2560