test
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สพม.29วันที่ 28 สิงหาคม  2562ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี<_ดูรูปภาพ_>28/7/2562 
  ส่ง 8 ก.ย. 2562 19:17 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เลิศล้ำภาษาไทย อาเซียนร่วมใจ ถวายพระพรชัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เลิศล้ำภาษาไทย อาเซียนร่วมใจ ถวายพระพรชัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ 9 สิงหาคม  2562ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี<_ดูรูปภาพ_>9/8/2562 
  ส่ง 8 ก.ย. 2562 19:13 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม  2562ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี<_ดูรูปภาพ_>28/7/2562 
  ส่ง 8 ก.ย. 2562 19:20 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
 • เอแม็ทและซูโดกุ ศรีเมือง ครั้งที่ 4 2562 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดการแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ   ครั้งที่  4  ชิงโลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   <_ดูรายละเอียดการแข่งขัน_>เริ่มรับสมัครถึง 1 - 24 กรกฎาคม  2562<_ดาวน์โหลดเกียรติบัตร_>3/7/2562 
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 08:56 โดย เกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริ
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562วันที่ 1 กรกฎาคม 2562ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี <_ดูรูปภาพ_>1/7/2562 
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:34 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 166 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Custom Gadget- ตู้เก็บเอกสาร
- ประกาศ
- รายการ