อบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 17:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอบรมคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 8/6/2560 
Comments