วันสถาปนา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 มิ.ย. 2562 19:50โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 19:51 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสถาปนา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
30/5/2562 
Comments