วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์27 มิ.ย. 2562 20:20โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 20:21 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมอำเภอ
วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_> ช่วงเช้า
<_ดูรูปภาพ_> ช่วงเย็น
3/6/2562 
Comments