ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี

โพสต์24 ส.ค. 2561 18:24โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 19:09 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี 
วันที่ 20 ส.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
20/8/2561 
Comments