การแจ้งการเปิด-ปิดการเรียน และสอนชดเชย

โพสต์8 ม.ค. 2560 01:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 00:37 ]


 
เรื่อง การแจ้งการเปิด-ปิดการเรียน และสอนชดเชย

ด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีโครงการนำครู และบุคคลากรทางการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรให้เต็มศักยภาพ 

วันหยุดวันที่ 12 มกราคม 2560 สอนชดเชย วันที่ 7 มกราคม 2560
วันหยุดวันที่ 13 มกราคม 2560 สอนชดเชย วันที่ 29 มกราคม 2560
 4/1/2560 

Comments