สอบธรรมศึกษา 59

โพสต์8 ม.ค. 2560 01:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 00:37 ]


 สอบธรรมศึกษา 59

นายบุญเหล็ง  เจริญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
ประธานกลุ่มโรงเรียน 3 สหวิทยาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) สนามสอบโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

<<_ดูรูปภาพ_>>
 21/11/2559 

Comments