งานเลี้ยงรับ - ส่ง บุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 ม.ค. 2560 01:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 00:35 ]


 
งานเลี้ยงรับ - ส่ง บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงรับ ท่านรอบผู้อำนวยการโรงเรียนนางฉวีวรรณ  แสงทอง
และเลี้ยงส่งท่านรองผู้อำนวยการนางสาวอังคณา นาสารี
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

<<_ดูรูปภาพ_>>
 23/11/2559 

Comments