ร่วมกิจกรรม "นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 6"

โพสต์27 มิ.ย. 2562 21:53โดยอดิเทพ ถนอมสงวน

"นิเทศสัญจร" ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ สหวิทยาเขต 6 สพม.29 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
24/6/2562 
Comments