โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์11 ก.ค. 2560 18:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:40 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจำจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
7/7/2560 
Comments