โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

โพสต์16 ม.ค. 2560 02:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 02:48 ]

 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ในวันที่ 12 มกราคม 2560

12/1/2560
Comments