โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน

โพสต์16 ม.ค. 2560 02:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 02:55 ]

 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2560
12/1/2560 

Comments