โรงเรียนร่วมงานบุญถวายกฐิน

โพสต์4 พ.ย. 2561 23:02โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2561 22:08 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารงานบุญถวายกฐิน 
วันที่ 3 พ.ย. 61 
ณ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
<_ดูรูปภาพ_>
3/11/2561 
Comments