รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:02โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 18:49 ]

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โครงการ "To Be Number One"
วันที่ 29 พ.ย. 61
ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
29/11/2561 
Comments