รับนโยบาย สพม.29 สู่โรงเรียน

โพสต์19 พ.ย. 2561 21:53โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 18:14 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรับนโยบายสู่โรงเรียน
วันที่ 9 พ.ย. 61 
ณ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
<_ดูรูปภาพ_>
9/11/2561 
Comments