ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 04:58โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 23:49 ]


ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ Gifted

ห้องเรียนพิเศษ MEP
15/2/2562  
Comments