ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์30 มี.ค. 2561 08:52โดยนายรนกฤต ยิ่งยงประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนเป็นไปตามหลักสูตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จึงกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้

1. กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2560 จากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และในระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561

2. กำหนดเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

30/3/2561  
Comments