ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 08:37โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 07:30 ]
https://drive.google.com/file/d/0B0qgWJ35dudhaWhCbHlldUhzcDQ/view?usp=sharing
วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560 

<< ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> 
<<ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>> 
 30/3/2560  
Comments