ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16

โพสต์1 ก.พ. 2561 21:54โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 17:56 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 16


ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร       ใน วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2560 เวลา  08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 


2/2/2561  

Comments