ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:17โดยวรวุฒิ สุวรรณา


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562


ม.1 Gifted

ม.4 Gifted

1/3/2562  
Comments