พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

โพสต์12 ก.ย. 2560 21:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 12:38 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
8/9/2560 

Comments