งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดพระเกตุ

โพสต์3 ก.ค. 2560 01:40โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 18:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมงานงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดพระเกตุพระพุทธสีกขีจักรพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต
วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ที่พักสงฆ์กุดเม็ก บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ 
<_ดูรูปภาพ_>
2/7/2560 
Comments