นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โพสต์27 ส.ค. 2560 18:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 17:50 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รองผู้อำนวยการทองคำ ริทัศน์โส นำนักเรียนจิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560  

25/8/2560 

Comments