กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ จัดสอบ N-NET

โพสต์22 ม.ค. 2560 20:00โดยอดิเทพ ถนอมสงวน
กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ ได้เข้าใช้สถานที่อาคาร  4 และอาคาร 5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จัดสอบ N-NET วันที่ 22 ม.ค. 2560
Comments