กีฬาคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับสหวิทยาเขต

โพสต์19 พ.ย. 2561 21:58โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 18:15 ]

วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่จัดกิจกรรมสวันที่ 12-14 พ.ย. 61 
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
<_ดูรูปภาพ_>
29/11/2561 
Comments