กิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกสำหรับผู้เรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 20:44 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]


มหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก
สำหรับผู้เรียน

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 17/6/2560 
Comments