กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์17 ส.ค. 2560 20:00โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 18:58 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
17/8/2560 

Comments