กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์28 มิ.ย. 2562 00:53โดยอดิเทพ ถนอมสงวน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
26/6/2562 
Comments