กิจกรรมวันปิยมหาราช

โพสต์4 พ.ย. 2561 22:55โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2561 22:08 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชราช
วันที่ 23 ต.ค. 61 
ณ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
23/10/2561 
Comments