กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อำเภอศรีเมืองใหม่ ปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2561 18:58โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 19:09 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
อำเภอศรีเมืองใหม่ ปี 2561

วันที่ 12 ส.ค. 61 ณ หอประชุมอำเภอ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
12/8/2561 
Comments