กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:34โดยอดิเทพ ถนอมสงวน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
1/7/2562 
Comments