กิจกรรมวันชาติไทย

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:14โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 18:50 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันชาติไทย
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ โดม 45 ปีศรีเมือง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
 

<_ดูรูปภาพ_>
5/12/2561 
Comments