กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 20:40โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 18:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ ศรีเมืองวิทยาคาร ]
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักรพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 27/6/2560 
Comments