กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์27 มิ.ย. 2562 19:47โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 20:21 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
14/5/2562 
Comments