กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์7 พ.ค. 2560 07:24โดยadmin simuang   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 19:45 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
- มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

 12/5/2560 
Comments