กิจกรรมใประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 มิ.ย. 2562 19:54โดยอดิเทพ ถนอมสงวน

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมใประชุมผู้ปกครอง
ห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
31/5/2562 
Comments