กิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียน

โพสต์16 มี.ค. 2560 22:28โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2560 21:33 ]
วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการโรงเรียน 
OPEN HOUSE 2017 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

<<ดูรูปภาพ>> 
 14/3/2560  
Comments