กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โพสต์23 ก.พ. 2560 16:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 22:29 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<ดูรูปภาพ>> 
 22/2/2560 
Comments