กิจกรรมมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์27 มิ.ย. 2562 19:42โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 19:45 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 8-9 เมษายน 2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
9/4/2562 
Comments