กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์กุดเม็ก

โพสต์16 ม.ค. 2560 02:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 02:49 ]

 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์กุดเม็ก 

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์กุดเม็ก บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่
12/1/2560
Comments