โครงการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ

โพสต์30 พ.ค. 2561 01:17โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 20:15 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21
วันที่ 19 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเบญจมะฯ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
19/5/2561 
Comments