โครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โพสต์9 ม.ค. 2560 00:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 01:57 ]

 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

                    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย   รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  

 16/1/2560 

 
โครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

                    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการทดสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย   รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  

 8/1/2560 

Comments