โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย

โพสต์8 ก.ย. 2562 19:17โดยอดิเทพ ถนอมสงวน


โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สพม.29
วันที่ 28 สิงหาคม  2562
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

<_ดูรูปภาพ_>

28/7/2562 
Comments