คณะครูโรงเรียนเข้าอบรม Active Leaning

โพสต์16 ม.ค. 2560 02:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 00:56 ]

 
บุคคลากรครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารได้จัดให้คณะครูโรงเรียนเข้าอบรม Active Leaning

มีคณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารบางส่วนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม Active Leaning เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ใน วันที่ 15 มกราคม 2560
15/1/2560 

Comments